Go to Metamorephoses Go to Brecht on Brecht Go to Nine Go to Lush Life Go to Virtual Devotion
Go to Othello Go to The Threepenny Opera Go to Twelfth Night Go to Anouilh's Antigone
Go to Nine Go to Bernstein's Mass
university of illinois
2001 – 2007
10 productions designed
 
 
Go to The Threepenny Opera